Concert with the Classicus Quartet (József Rácz, Réka Baksai - violin, Péter Tornyai - viola, Tamás Zétényi - cello) at the Central European University in Budapest - November 7, 2016

Rajk_Classicus1


  © Rajk 2020